top of page

L’ART-PAPER

Les meves obres sorgeixen del treball amb fibra de cel·lulosa de diferents vegetals triturada i pigmentada. 

La fibra convertida en polpa permet utilitzar una gran quantitat de tècniques que van des de la superposició de capes, formació de relleus, laminacions, escriptura en paper.

 

La tècnica

Aquestes tècniques s’engloben en el corrent artístic conegut com “Art -Paper”. En aquest corrent el paper resultant no és un simple suport passiu dins la globalitat de l’obra , sinó que forma part integral d’ella i n’és l’element principal.

Experimentant amb les fibres també he pogut treballar el volum a través del “pulp-painting”, relleu o l’escultura ...

Quan realitzo les meves peces el paper es converteix en un material dúctil i mal·leable que em permet una gran llibertat artística on contingut, color i forma hi son presents. Estris per a l’elaboració de paper convencionals o inventats per a diferents resultats o formats donen un caràcter particular a la meva obra.

Però tota la realització no finalitza aquí sinó que és necessària una part important del procés com és el assecatge i composició finals.

bottom of page